ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱԿՈԲՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱԿՈԲՈՍ ​​4. Պէտք է հակառակիլ ցանկութիւնների և կռիւների, և չ’վստահիլ աշխարհային գործերի յաջողութեանը. Այս կեանքը անստոյգ է։

Հակոբոս 4