ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՏԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դատավորաց 13. Սամփսոնի ծնունդը նախագուշակվում է հրեշտակի ձեռքով։

Դատավորաց 13