ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 20. Քրիստոսը պաշտպանում է իր իշխանութեան իրաւունքը Յովհաննէսի մկրտութեան հարցումովը։ Այգիին առակը։ Կայսրին հարկ տալը։ Յարութիւնն ուրացող Սադուկեցիների պապանձումը։ Թէ Քրիստոսը ինչպէս է Դաւիթի որդի։ Դատապարտում է դպիրների կեղծաւորութիւնը։

Ղուկաս 20