ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՂՈՒԿԱՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՂՈՒԿԱՍ 5. Քրիստոսը կանչում է Պետրոսին. Բժշկում մի բորոտի և մի անդամալոյծի։ Կանչում է Մատթէոս մաքսաւորին։ Արդարացնում է իր եւ իրանների վարմունքը։

Ղուկաս 5