ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՆԵԵՄԻԱ

ՆԵԵՄԻԱ 3. Երուսաղէմի շինելու նկարագրութիւնը։

Նեեմիա 3