Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 20. Ռաբբան առնում են։ Երեք յաղթութիւն Փղշտացիների դէմ։

Ա Մնացորդաց 20