Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 21. Դաւիթը պատժվում է ժողովուրդը համարելուն համար. Զոհ է անում Ոռնայի կալումը։

Ա Մնացորդաց 21