ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՍԹԵՐ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՍԹԵՐ 4. Մուրթքէն յորդորում է Եսթերին որ թագաւորին ետ առնել տայ Հրէաներին կոտորելու հրամանը։

Եսթեր 4