ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 17. Ահարօնի քահանայութիւնը հաստատվում է ծաղկած գաւազանովը։

Թվոց 17