ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԹՎՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Թվոց 33. Բանակի իջևանների ցուցակը։ Աստուած հրամայում է որ Քանանացիներին փչացնեն։

Թվոց 33