ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​22. Երկնային Երուսաղէմումը եղած երջանկութիւնը, և այս մարգարէութեան ստուգութիւնը։

Հայտնություն 22