ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ​​7. Աստուծոյ ընտրեալների ճակատների կնքուիլը։ Նորանց գոհաբանութիւնը։

Հայտնություն 7