ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՐԿՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՐԿՈՍ 7. Քրիստոսը դատապարտում է Փարիսեցիների կեղծաւորութիւնը՝ որ աւանդութիւններ բռնելով՝ Աստուծոյ պատուիրանքն անարգում են։ Բժշկում է Փիւնիկ Ասորի կնկայ աղջկանը, և մի խուլ և դժուարախօս մարդի։

Մարկոս 7