ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 12. Յոբի երրորդ պատասխանը՝ նա դատապարտում է իր բարեկամների հպարտ խօսուածքը եւ նորանցից գերազանց կերպով նկարագրում է Աստուծոյ փառաւոր գործերը։

Յոբ 12