ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 30. Յոբը նկարագրում է իր այժմեան թշուառութիւնը։

Յոբ 30