ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՅՈԲ

ՅՈԲ 39. Անասնական աշխարհի սքանչելիքը ցոյց են տալիս Աստուծոյ իմաստութիւնը։ Յոբը խոնարհվում է Աստուծոյ առաջին։

Յոբ 39