Ա ՏԻՄՈԹԵՈՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ՏԻՄԵԹԵՈՍ ​2. Աղօթք ամեն մարդկանց համար։ Յորդորում է կնիկներին համեստ լինել։

Ա Տիմոթեոս 2