ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 11. Շարունակութիւն սուտ առաքեալների ունայնամտութեան։ Պօղոսի առաքելութեան գերազանցութիւնը։

Բ Կորնթացիս 11