Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

Բ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 11. Շարունակութիւն սուտ առաքեալների ունայնամտութեան։ Պօղոսի առաքելութեան գերազանցութիւնը։

Բ Կորնթացիս 11