ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԴԱՆԻԵԼ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԴԱՆԻԵԼ 11. Մարաց և Պարսից և մի մեծ թագաւորի մասին, նոյնպէս և Հարաւի և Հիւսիսի թագաւորների յարաբերութիւնը։

Դանիել 11