ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 16. Աքազը թագաւոր։

Դ Թագավորաց 16