ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 14. Մարդկանց եւ բաների վերայ երեւացած բորոտութիւնը բժշկելը։

Ղեւտացոց 14