Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 14. Յովաբը մի Թեկուացի կնկայ միջոցով Աբիսողոմի համար շնորհք է ստանում։

Բ Թագավորաց 14