ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 12. Նաթանի յանդիմանութիւնը։ Դաւիթը խոստովանում է իր յանցանքը և թողութիւն ստանում։ Սողոմոնի ծնունդը։ Դաւիթը առնում է Ռաբբան։

Բ Թագավորաց 12