ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 15. Աբիսողոմի յեղափոխութիւնը։ Դաւիթի փախչելը։

Բ Թագավորաց 15