ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 24. Դաւիթը ժողովուրդը համարելու պատճառով ժանտախտ է լինում։ Զոհ է մատուցանում Ոռնայի կալումը։

Բ Թագավորաց 24