ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Բ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 3. Դաւիթի որդիքը։ Աբեններն անցնում է Դաւիթի կողմը։ Յովաբն սպանում է Աբեններին։

Բ Թագավորաց 3