ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 12. Երուսաղէմը արբեցութեան բաժակ ու ծանր քար։ Հոգին թափելու խոստմունքը։ Խոցածի վերայ ողբալը։

Զաքարիա 12