ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 8. Աստուծոյ ժողովուրդը շնորհք կընդունի. Ուրիշ ազգեր կ’սկսին խնդրել Տիրոջը։

Զաքարիա 8