ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԶԱՔԱՐԻԱ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԶԱՔԱՐԻԱ 9. Հեթանոսների ճնշուիլը։ Մեսիա մեծ թագաւորի գալստեան խոստմունքը։

Զաքարիա 9