ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԵՍՈՒ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Հեսու 13. Երկրի բաժանումը: Երկու և կէս ցեղերի ժառանգութիւնը Յորդանանի միւս կողմում:

Հեսու 13