ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 13. Մարդկանց վերայ և հագուստի վերայ երեւացող բորոտութիւնը։

Ղեւտացոց 13