ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 22. Ով կարող է ուտել զոհիցը։ Զոհը պէտք է անարատ լինի։

Ղեւտացոց 22