ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 24. Ճրագների եւ առաջաւորութեան հացերի կանոնները։ Մի հայհոյիչ է քարկոծվում։ Սպանութեան և վիրաւորելու պատիժները։

Ղեւտացոց 24