ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՂԵՎՏԱՑՈՑ

Ղեւտացոց 5. Մեղքի պատարագի մասին։ Յանցանքի պատարագի կանոնները։

Ղեւտացոց 5