ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 12. Յակոբ նահապետը զգուշանալու օրինակ է։

Ովսե 12