ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՈՎՍԵԵ

ՈՎՍԵ 9. Ուրախութիւնը գնացել է. Եկել է հատուցումը։

Ովսե 9