ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 1. Սիրողի և սիրեալի երգը։

Երգ երգոց 1