ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 8. Իրար հետ մշտապէս միաւորուածների հաւատարմութիւնը։

Երգ երգոց 8