ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 3. Սիրեալի հաւատարմութիւնը։ Սիրողի փառաւորութիւնը։

Երգ երգոց 3