ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ

ԵՐԳ ԵՐԳՈՑ 3. Սիրեալի հաւատարմութիւնը։ Սիրողի փառաւորութիւնը։

Երգ երգոց 3