ՄԱՏԹԵՎՈՍ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 25. Տասը կոյսերի եւ քանքարների առակը։ Վերջին դատաստանի նկարագրութիւնը։

Մատթեոս 25