Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ա ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 6. Կորնթացիներն խրատվում են դատ չ’բանալ իրանց եղբայրների դէմ, մանաւանդ անհաւատների առաջին։ Մեր մարմինները Քրիստոսի անդամներն են. Պէտք է որ նորանց չ’պղծենք։

Ա Կորնթացիս 6