ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 10. Սաբայի թագուհիի այցելութիւնը։ Սողոմոնի հարստութիւնը և փառքը։

Գ Թագավորաց 10