ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀՌՈՎՄԱՅԵՑԻՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՀՌՈՎՄԵԱՑԻՍ 3. Մարդս արդարանում է շնորհքով և արդարութիւնով, չէ թէ գործերով։

Հռովմեացիս 3