ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՄԱՏԹԵՎՈՍ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ՄԱՏԹԵՎՈՍ 4. Քրիստոսի ծոմը։ Պետրոս և Անդրէաս։ Յակոբոս և Յովհաննէս։

Մատթեոս 4