ԱՌԱԿԱՑ | ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԱՌԱԿԱՑ 25. Ճշմարիտ պատիւը իմաստութեան վարձքն է։

Առակաց 25