ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 13. Առաջինեկների նուիրումը։ Բաղարջի պատուէրը։ Ամպի ու կրակի սիւնը։

Ելից 13