ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 19. Աստուած երեւում է Սինայումը։ Օրէնքը տալու պատրաստութիւններ։

Ելից 19