ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 6. Մովսէսը նոր պատուէր և նոր խոստմունք է ստանում։ Նորա ազգահամարը։

Ելից 6