ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 19. Պօղոսի գործերը Եփեսոսում։ Դեմետրիոսը աղմուկ է հանում նորա դէմ։

Գործք Առաքելոց 19